» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
Đô thị ngoại ô: cuộc chiến đất vùng rìa [25-07-23]
Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VÀ KHÔNG ĐÚNG trong Tiêu chuẩn TCVN 8637:2021(về Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu máy bơm)[14-07-23]
Ý kiến trao đổi về động đất ở Kontum [14-07-23]
Tiếp tục xảy ra 7 trận động đất tại Kon Plông (Kon Tum) [14-07-23]
Bàn thêm về dung tích phòng lũ ở các hồ chứa thủy lợi, thủy điện [13-07-23]
 Số phiên truy cập

81269358

 
Tư liệu
Gửi bài viết này cho bạn bè

Hướng dẫn “Thực hiện đặt hàng sản phẩm dịch vụ tưới” đối với các doanh nghiệp quản lý thủy nông.[13/11/09]
BBT VNCOLD.VN xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu do TS. Bùi Quốc Tuấn (Đội trưởng Tư vấn GIIS, Dự án ADB-TA 3892 VIE, bqtuan52@gmail.com) gửi đến.

Hướng dẫn  “Thực hiện đặt hàng sản phẩm dịch vụ tưới” đối với các doanh nghiệp quản lý thủy nông

 

Cơ chế đặt hàng đối với doanh nghiệp quản lý thủy nông được Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Tài chính rất quan tâm và đang khuyến khích các tỉnh thực hiện. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Đại sứ quán Hà Lan thông qua Dự án Thủy lợi Lưu vực sông Hồng – Giai đoạn 2 (viết tắt là ADB3) đã hỗ trợ nội dung này theo đề xuất của Cục Thủy Lợi.

 

Việc soạn thảo hướng dẫn và thực hiện thí điểm "Cơ chế đặt hàng sản phẩm dịch vụ tưới tiêu" giữa UBND tỉnh và các doanh nghiệp quản lý thủy nông (công ty KTCTTL) là 1 nội dung được Tư vấn GIIS thuộc Dự án ADB3 thực hiện.

 

BBT VNCOLD.VN xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn tài liệu do TS. Bùi Quốc Tuấn (Đội trưởng Tư vấn GIIS, Dự án ADB-TA 3892 VIE, bqtuan52@gmail.com) gửi đến.

 

Theo đánh giá, tài liệu hướng dẫn này rất phù hợp thực tế, đã được thực hiện thí điểm ở tỉnh Thái Nguyên từ tháng 12/2008 với kết quả tốt.

 

Hướng dẫn

“Thực hiện đặt hàng sản phẩm dịch vụ tưới” đối với

các doanh nghiệp quản lý thủy nông

I.      Giới thiệu

1.     Tháng 8/2008, Đại sứ quán Hà Lan (RNE) và Ngân hàng phát triển châu á (ADB) đã chấp thuận đề xuất Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 3 Hợp phần nâng cao quản lý các dịch vụ tưới (GIIS) của Cục Thủy lợi  Bộ NN&PTNT để hỗ trợ Bộ và các địa phương thực hiện hợp phần O&M và PIM ở các Tiểu dự án phần B, Dự án Thủy lợi lưu vực Sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3). Để giải quyết các vấn đề về quản lý tưới, thủy lợi phí, và quản lý tài chính ở các công ty KTCTTL, Tư vấn GIIS được yêu cầu nghiên cứu và thực hiện thí điểm một cơ chế quản lý thuỷ nông hiệu quả trên cơ sở các Văn bản pháp lý liên quan đến thủy lợi phí, khuyến khích thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các doanh nghiệp quản lý thủy nông, bao gồm: nghị định 115/2008/NĐ-CP, ngày 14/11/2008 của Chính phủ; Thông tư số 36/2009/TT-BTC, ngày 26/02/2009 của Bộ Tài chính; Nghị định số 31/2005/NĐ-CP, ngày 11/03/2005 về sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích; Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg, ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích đối với công tác quản lý thủy nông. Trong đó có nội dung thực hiện thí điểm cơ chế đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ tưới  giữa UBND tỉnh với doanh nghiệp quản lý thủy nông. Mục tiêu thí điểm là để hỗ trợ Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT và Chính Phủ thử nghiệm cơ chế quản lý tài chính mới trên cơ sở tăng cường sự tham gia của người dùng nước. Từ kết quả thí điểm, các bài học kinh nghiệm sẽ được rút ra để áp dụng cho các địa phương khác.


2.    
Với yêu cầu đó, chương trình thí điểm “đặt hàng sản phẩm dịch vụ tưới tiêu” (SPTT) đã được tư vấn GIIS đề xuất thực hiện. Ý tưởng chính của đề xuất nhằm thúc đẩy công tác quản lý thuỷ nông theo hướng tăng tính tự chủ cho các đơn vị cung cấp dịch vụ và đảm bảo quyền lợi của người dùng nước ngày càng tốt hơn. Đề xuất của tư vấn GIIS đã được Cục thuỷ lợi và VRM đồng ý cho tổ chức thực hiện bắt đầu từ tháng 12 năm 2008.


3.    
Căn cứ vào hiện trạng công tác quản lý tài chính của các đơn vị thủy nông hiện tại, dựa trên đánh giá nhu cầu cải thiện công tác quản lý và hướng dẫn của nghị định 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 3 năm 2005 về “sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích” qui trình tổ chức thực hiện đặt hàng sản phẩm tưới tiêu đã được xây dựng và triển khai áp dụng thí điểm tại hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

4.     Trong quá trình thực hiện chương trình, Tư vấn GIIS đã tham khảo các ý kiến đóng góp từ Sở NN&PTNT và các công ty KTCTTL Hà Tây, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Vụ tài chính kế toán-Bộ NN&PTNT và Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính. Thông tư 11/2009/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 21/1/2009 về “hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi” cũng đã được tham khảo. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện bị hạn chế, các kết quả thí điểm chưa được đánh giá một cách đầy đủ, địa bàn thí điểm chỉ thực hiện trong phạm vi Dự án thuỷ lợi lưu vực sông Hồng II nên tài liệu hướng dẫn hợp đồng đặt hàng này có thể còn có khiếm khuyết.Vì thế, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, đặc biệt là các ý kiến đóng góp từ các sở ban ngành cấp tỉnh để bổ sung và hoàn thiện tài liệu tốt hơn.

 

Download (PDF; 818KB)

 

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o