» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN THIẾT KẾ [27/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
 Số phiên truy cập

81387475

 
Tư liệu
Gửi bài viết này cho bạn bè

Tư liệu: Định hướng chung phát triển thủy lợi đến năm 2020.[05/10/09]
Trích báo cáo “Chiến lược Phát triển Thủy lợi đến năm 2020 “của Viện Qui hoạch Thủy lợi

Tư liệu

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI ĐẾN NĂM 2020

(trích báo cáo “Chiến lược Phát triển Thủy lợi đến năm 2020 "
của Viện Qui hoạch Thủy lợi)

Đập Saloun (Bình Thuận) loại nhỏ, được củng cố, nâng cấp với ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới với sự tham gia của các chuyên gia Hội Đập & Hồ chứa Pháp (CFBR) và Hội Đập lớn & PT nguồn nước VN (VNCOLD), nhằm tăng mức an toàn đập đồng thời tận dụng khả năng trữ nước trong hồ (mời xem  /Web/Content.aspx?distid=1994  )

  

1. Phát triển thuỷ lợi tưới tiêu, cấp đủ nước phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn:

            - Nâng cấp, kiên cố hoá, hiện đại hoá các HTTL hiện có,

            - Tiếp tục đầu tư xây dựng thêm công trình mới;

            - Phát triển các công trình lớn lợi dụng tổng hợp;

2. Củng cố và tăng cường các giải pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai bão lụt :

            - Tăng cường và củng cố đê sông, đê biển;

            - Phát triển tầng phủ rừng;                            

            - Tăng cường điều tra cơ bản, XD quy trình vận hành công trình;

            - Nâng cao chất lượng cảnh báo, dư báo lũ;

            - Chỉnh trị sông, thoát lũ, bảo vệ bờ;

           - Xây dựng bản đồ ngập lụt;

3. Tăng cường quản lý TNN và CTTL:

            - Kiện toàn bộ máy tổ chức, Tăng cường quản lý Nhà nước;

            - Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành khác và các tổ chức quốc tế;

            -  Ban hành tiếp các văn bản pháp lý;  

           -  Tăng cường năng lực chuyên môn;

            - Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả quản lý TNN và CTTL;

4. Tăng cường đầu tư cho công tác NCKH-CN:

            - Nâng cấp, hiện đại hoá trang thiết bị nghiên cứu, ứng dụng;

            - Tăng cường năng lực cho cán bộ NCKH;

            - XD cơ chế thích hợp, khuyến khích nghiên cứu ứng dụng;

 

Download (PDF; 682KB)

 

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o