» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
Đô thị ngoại ô: cuộc chiến đất vùng rìa [25-07-23]
 Số phiên truy cập

81366371

 
eBook & ấn phẩm
Gửi bài viết này cho bạn bè

Sổ tay An toàn đập - Chương 9.[01/12/14]
Chương IX: Kiểm định an toàn đập - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng là việc kiểm tra xác định chất lượng hoặc đánh giá sự phù hợp chất lượng của công trình so với yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật

CHƯƠNG IX

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP

9.1  YÊU CẦU CHUNG VÀ CÁC CƠ SỞ ĐỂ KIỂM ĐỊNH ĐẬP

9.1.1  Yêu cầu chung

1.  Điều 2, Khoản  6 Nghị  định 114/2010/NĐ-CP về  bảo trì  công trình  xây dựng  đã  định  nghĩa  kiểm  định  chất  lượng  công  trình  xây  dựng  nói  chung  như  sau:  Kiểm  định chất lượng công trình xây dựng là việc kiểm tra xác định chất lượng hoặc đánh giá sự  phù hợp chất lượng của công trình so với yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ  thuật thông qua việc xem xét hiện trạng công trình bằng trực quan kết hợp với phân tích đánh giá các số liệu thử nghiệm (quan trắc) công trình.

2.  Điều 17, Nghị  định 72/2007/NĐ-CP quy định cụ  thể  hơn cho công tác kiểm định đập, trong đó đã xác định rõ:

- Chủ đập là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kiểm định đập.

- Việc kiểm định an toàn đập được thực hiện theo định kỳ  không quá 10 năm đối với hồ  chứa có dung tích trữ  bằng hoặc lớn hơn 10  triệu m3 nước và không quá 7 năm đối với hồ có dung tích trữ nhỏ hơn 10 triệu m3 nước.

- Nội dung kiểm định an toàn đập cho hồ  chứa có dung tích từ  10 triệu m3 trở  lên được quy định tại Mục 1c của Điều 17 nghị định 72/2007/NĐ-CP.

- Nội  dung  kiểm  định  an  toàn  đập  cho  hồ  chứa    dung  tích  dưới  10  triệu  m3 được quy định tại khoản 2 của Điều 17 Nghị định 72/2007/NĐ-CP. Căn cứ  vào các cơ sở  pháp lý nói trên, chương này sẽ  trình bày một số  nội dung,  yêu cầu của công tác kiểm định đối với các đập có dung tích trên 10 triệu m3 . Các đập có hồ  nhỏ  hơn 10 triệu m3 khi kiểm định có thể  tham khảo lựa chọn những nội dung phù hợp với yêu cầu nêu trong Khoản 2 Điều 17 của Nghị  định 72/2007/NĐ/CP để thực hiện.

9.1.2  Cơ sở để kiểm định đập

Công tác kiểm định đập được thực hiện dựa trên cơ các sở sau đây:

1.   Nghị  định 72/2007/NĐ-CP về  quản lý an toàn đập, Nghị  định 114/2010/NĐ-CP cung các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2.   Quy trình vận hành và bảo trì hiện hành của đập đã được phê duyệt.

3.   Hồ sơ thiết kế ban đầu, thiết kế tu bổ nâng cấp đập.

4.   Hồ sơ hoàn công các đợt xây dựng và sửa chữa nâng cấp.

5.   Hồ  sơ vận hành quản lý từ  khi đập đi vào vận hành hoặc từ  đợt kiểm định lần trước (bao gồm các tài liệu quan trắc đo đạc, quy trình vận hành điều chỉnh hàng năm,  các báo cáo, các văn bản của chủ  đập, của cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan,  đơn vị  khác liên quan đến công tác quản lý vận hành hồ  đập…). Tư vấn cần phân tích,  đánh giá các tài liệu này và nếu cần sẽ  thực hiện những hiệu chỉnh thích hợp để  có những số liệu chính thức làm cơ sở cho việc kiểm định an toàn đập.

6.   Tài liệu khí tượng thủy văn lưu vực hồ chứa, khu vực hạ du và các khu vực lân cận.

7.   Đề  cương kiểm định đập: Theo Khoản 2, Điều 12 Nghị  định 114/2010/NĐ-CP, trước khi triển khai kiểm định, chủ  đập  cần yêu cầu tổ  chức tư vấn thẩm định lập yêu cầu đề  cương kiểm định đập để  trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trên cơ sở  các quy định trong Nghị  định 114/2010/NĐ-CP, Nghị  định 72/2007/ND-CP và hiện trạng cụ  thể  của đập, đề  cương cần xác định cụ  thể  các nội dung công việc, kết quả đạt được, thời gian và kinh phí thực hiện.

8.   Tư vấn nên tham khảo sổ  tay này khi lập đề  cương và thực hiện công tác kiểm định đập.

9.   Các tài liệu khác.

 

Mời download Chương 9.

(Ban Biên tập vncold.vn sẽ lần lượt đăng tải 10 chương, 01 phụ lục của Sổ tay vào chuyên mục này, mời bạn đọc đón xem)

 

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o