» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
Đô thị ngoại ô: cuộc chiến đất vùng rìa [25-07-23]
Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch Phòng chống thiên tai và Thủy lợi 2021-2030 [25-07-23]
NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VÀ KHÔNG ĐÚNG trong Tiêu chuẩn TCVN 8637:2021(về Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu máy bơm)[14-07-23]
Ý kiến trao đổi về động đất ở Kontum [14-07-23]
Tiếp tục xảy ra 7 trận động đất tại Kon Plông (Kon Tum) [14-07-23]
Bàn thêm về dung tích phòng lũ ở các hồ chứa thủy lợi, thủy điện [13-07-23]
 Số phiên truy cập

81249000

 
eBook & ấn phẩm
Gửi bài viết này cho bạn bè

Sổ tay An toàn đập - Chương 3.[08/10/14]
Chương 3: Tổ chức quản lý an toàn đập hiện hành

CHƯƠNG 3

TỔ CHỨC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP HIỆN HÀNH

3.1   NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP

Đập là là công trình có nhiệm vụ  ngăn nước và các công trình có liên quan, tạo hồ  chứa nước nhằm thực hiện các mục đích đã được qui định tại điều 2 của Nghị  định số 72/2007/NĐ- CP.

Đập đã  được phân loại (loại quan trong, loại lớn, loại nhỏ, các công trình liên quan) là cơ sở để phân cấp quản lý, bảo về đập, an toàn, tại Điều 2 của NĐ-72.

Để  đảm bảo đập an toàn phục vụ  hiệu quả  theo  các mục  tiêu nhiệm vụ, các tổ chức, cá nhân có liên quan  đến việc xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ  hồ  chứa nước phải tuân thủ các nguyên tắc quản lý an toàn đập ghi tại Điều 3 của NĐ – 72.

3.2    CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP HIỆN TẠI

Cơ cấu quản lý đập hiện tại gồm hai cấp : Trung ương ( Bộ  NN và các Bộ  liên quan, Công ty khai thác công trình thủy lợi trực thuộc Bộ  ) – Địa phương ( UBND các cấp, Các công ty Khai thác công trình thủy lợi Tỉnh, các tổ  chứa Hợp tác dùng nước, cá nhân) thực hiện hai chức năng : Quản lý nhà nước và quản lý vận hành khai thác  hồchứa nước, bảo vệ an toàn đập.

3.2.1   Tổ chức quản lý Nhà nước về an toàn đập

3.2.1.1.   Các đập thuộc Bộ NN&PTNT:

Ở cấp Trung ương

Bộ  Nông nghiệp và PTNT là cơ quan giúp Chính phủ  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  an toàn các đập thuộc Bộ  quản  lý trên phạm vi toàn quốc . Tổng Cục Thủy lợi (trước đây là Cục Thủy lợi) là cơ quan trực tiếp tham mưu giúp Bộ  NN và  PTNT thực hiện chức năng năng nói trên.

Hiện nay trong cơ cấu tổ  chức bộ  máy của Tổng Cục có “Tổ  An toàn đập “ là bộ phận chuyên trách về  An toàn đập,  thuộc  Tổng Cục Thủy lợi tham mưu giúp Bộ  NN và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước về An toàn đập.

Riêng hồ Dầu Tiếng là hồ  có quy mô lớn, tưới và cấp nước cho nhiều tỉnh, thành phố nên Bộ NN và PTNT quyết định thành lập Công ty TNHHNN một thành viên Dầu tiếng để  quản lý  khai thác, bảo vệ  hồ. Đây là đơn vị  quản lý đập trực thuộc Bộ  NN và PTNT.

Ở cấp Địa phương

UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về  an toàn các đập thuộc địa bàn Tỉnh.  Sở  NN    PTNT      quan  tham  mưu  giúp  UBND  tỉnh  thực  hiện  chức  năng quản lý nhà nước về An toàn đập thuộc địa bàn tỉnh

  các Tỉnh, Thành phố  có đập  Sở  NN và PTNT hầu hết đều có Chi Cục Thủy lợi là cơ quan giúp Sở  NN tham mưu UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về  An toàn đập  . Tùy theo tình hình cụ  thể  của từng tỉnh  thành phố  Chi Cục Thủy lợi bố  trí các bộ  phận chuyên trách về  an toàn đập hoặc lồng ghép với bộ  phận quản lý công trình nói chung

Căn cứ  các qui mô các hồ  chứa nước khác nhau, UBND Tỉnh quyết định hoặc ủy quyền  UBND huyện quyền quyết định thành lập tổ  chức khai thác hồ  chứa nước trên địa  bàn  tỉnh  bao  gồm  :  Công  ty  Khai  thác  công  trình  thủy  lợi  (bao  gồm  Công  ty TNHHNN một thành viên khai thác công trình thủy lợi, tổ  chức tương đương) là chủ đập quản lý các hồ  chứa  loại lớn và vừa, qui mô liên Huyện, liên xã, xã . Tổ  chức Hợp tác dùng nước  là chủ  đập quản lý các hồ  chứa loại nhỏ, qui mô xã, thôn, liên thôn, thôn . Cả hai tổ chức này trực thuộc UBND Tỉnh, Huyện.

Mời download Chương 3.

(Ban Biên tập vncold.vn sẽ lần lượt đăng tải 10 chương, 01 phụ lục của Sổ tay vào chuyên mục này, mời bạn đọc đón xem)

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o