» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN THIẾT KẾ [27/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
 Số phiên truy cập

81386303

 
Nước, Môi trường & Thiên tai
Gửi bài viết này cho bạn bè

Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Cái Lớn – Cái Bé.[14/08/11]
Đề xuất các giải pháp tổng hợp sử dụng hợp lý nguồn nước sông Cái Lớn – Cái Bé phù hợp với chiến lược phát triển thủy lợi ĐBSCL nói chung và vùng Bán Đảo Cà Mau nói riêng

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP THỦY LỢI NHẰM KHAI THÁC,

SỬ DỤNG HIỆU QỦA NGUỒN NƯỚC SÔNG CÁI LỚN - CÁI BÉ

TS. Lương Quang Xô & các đồng tác giả

(Viện Qui hoạch Thủy lợi miền Nam)

v 
Mục đich nghiên cứu

§  Xác định được cơ sở khoa học cho giải pháp tổng hợp sử dụng hợp lý nguồn nước sông Cái Lớn – Cái Bé

§  Đề xuất các giải pháp tổng hợp sử dụng hợp lý nguồn nước sông Cái Lớn – Cái Bé phù hợp với chiến lược phát triển thủy lợi ĐBSCL nói chung và vùng Bán Đảo Cà Mau nói riêng

§  Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, dự án đầu tư, TKKT các công trình sử dụng nguồn nước đến năm 2020 vùng Cái Lớn – Cái Bé. Đồng thời, phục vụ công tác quản lý nguồn nước của các ngành Trung ương và địa phương.

v  Kiến nghị

·         Xây dựng cống lớn trên sông Cái Lớn Cái Bé có hiệu quả thiết thực nhằm khai thác tài nguyên nước trên lưu vực sông này. KÍch thước Cống Cái Lớn B=380-400m, cao trình -5m đến -6m. Cống Cái Bé B=65-70m, cao trình -4m đế -5 m. Đề nghị lưa chọn giải pháp III, Tuyến cống chọn tại tuyến I.

·          Xây dựng cống Cái Lớn Cái Bé có tác dụng khai thác mặt lợi của nước biển dâng.

 

Mời download & xem file đính kèm.

 

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o