» Mở tất cả ra       » Thu tất cả lại
English and French
Tìm kiếm

Bài & Tin mới
TÍNH TOÁN CÁC ĐẶC TRƯNG THỦY VĂN THIẾT KẾ [27/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [22/01/2024]
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP THỦY CÔNG - YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU [20/01/2024]
Như thế nào là Trạm bơm lớn, trạm bơm nhỏ? [29/01/2024]
Quyết định số 20/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Mã thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Hương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [17-01-2024]
Nghị định số 02/2024/NĐ-CP về việc chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam [17-01-2024]
Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Cục Quản lý xây dựng công trình [26-12-23]
Chùm ảnh các công trình thuỷ lợi tiêu biểu ở VN 20 năm 2003-2023 [30-11-2023]
Danh mục các quy hoạch thủy lợi đã được phê duyệt [26-10-2023]
BÀN VỀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI NGÀNH XÂY DỰNG THÔNG QUA CHUYỂN ĐỔI SỐ [26-10-2023]
Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 thay thế Luật Đấu thầu trước đây và có hiệu lực từ 01/01/2024 [15-10-2023]
Dự thảo TCVN 8731-20xx Phương pháp xã định hệ số thấm của đất bằng phương pháp đổ nước và múc nước trong hố đào và hố khoan [15-10-2023]
Đập Đắk N’Ting (Đắk Nông) trước nguy cơ bị vỡ [05-09-23]
QUYẾT ĐỊNH: Về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia [05-09-23]
Nghị định 35/2023/NĐ-CP [07-08-23]
Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ ĐỘNG ĐẤT Ở KONTUM NGÀY 14-07-2023 (2)[07-08-23]
HOẠT ĐỘNG HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỔI NĂM [04-08-23]
 Số phiên truy cập

81455279

 
Quan hệ quốc tế
Gửi bài viết này cho bạn bè

Hoạt động đối ngoại dự kiến trong 2023 của VNCOLD [06-12-2022]
Các nội dung hoạt động đối ngoại VNCOLD từ nay đến hết năm 2022 và hoạt động đối ngoại dự kiến trong 2023 của VNCOLD ...

Hoạt động đối ngoại VNCOLD từ nay đến hết năm 2022 còn một số nội dung:

-          Phối hợp JWA, ISEA lên chương trình hội thảo “Kiểm tra, đánh giá an toàn đập trong vùng có động đất” tháng 2/2023;

-          Xây dựng các tiểu ban kỹ thuật của VNCOLD đối tác với các tiểu ban kỹ thuật của ICOLD;

-          … câu hỏi làm cơ sở cho ICOLD xây dựng chương trình nghị sự Hội nghị thường niên lần thứ 93 và Đại hội ICOLD lần thứ 28 tại Trung Quốc (năm 2025).

-          ...

Hoạt động đối ngoại dự kiến trong 2023 của VNCOLD:

- Phối hợp JWA, ISEA chuẩn bị và tổ chức Hội thảo liên quan Công nghệ “Kiểm tra, đánh giá an toàn đập trong vùng có động đất”, dự kiến tổ chức vào 15-16 tháng 2/2023, tại Hà Nội và thực địa tại Đà Nẵng-Quảng Nam;

- Tham gia các Hội nghị, Hội thảo của ICOLD và các Hội thành viên của ICOLD: Trong 2023, ICOLD và một số thành viên có kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo sau:

          + Hội nghị Châu Á (ASIA 2023): 14-16/3/2023 tại Kuala Lumpur, Malaysia;

          + Hội nghị thường niên lần thứ 91 (ICOLD-CIGB 2023): 11-15/6/2023 tại Gothenburg, Thụy Điển

          + Hội nghị Châu Phi (AFRICA 2023): 10-12/7/2023 tại Lake Victoria, Uganda;

          + Hội thảo lần thứ 12 của Câu lạc bộ ICOLD Châu Âu (12th ICOLD European Club Symposium): 5-8/9/2023 tại Interlaken, Thụy Sĩ;

          + Hội nghị HYDRO 2023: 16-18/10/2023 tại Enlinburgh, Scotland.

          Ban HTQT đề xuất VNCOLD và các thành viên nghiên cứu tham gia ASIA 2023 và ICOLD-CIGB 2023.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển và đưa các Tiểu ban kỹ thuật của VNCOLD vào hoạt động: Trao đổi (kỹ thuật) với các tiểu ban kỹ thuật ICOLD, các hội thành viên (đặc biệt các hội thành viên ICOLD ở Châu Á như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, …;

- Chuẩn bị và gửi ICOLD các Câu hỏi phục vụ xây dựng chương trinh nghị sự Hội nghị thường niên lần thứ 93 và Đại hội ICOLD lần thứ 28 tại Trung Quốc (2025). Hạn nộp: 15/2/2023.

- Tiếp tục và mở mới kết nối với một số hội thành viên ICOLD và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an toàn đập, an ninh nguồn nước và liên quan.

Ban Đối ngoại VNCOLD

Đóng góp ý kiến về bài viết này 

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng
Tiêu điểm
Biến đổi khí hậu và An ninh nguồn nước ở Việt Nam.[08/07/21]
Đại hội lần thứ IV, sự kiện lớn của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.[27/04/19]
Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước.[18/04/19]
Danh sách Hội viên tập thể đã đóng niên liễm 2018.[11/01/19]
Chùm ảnh Đại hội lần thứ 2 Hội Đập lớn Việt Nam.[13/08/09]
Nhìn lại 5 năm hoạt động của VNCOLD trong nhiệm kỳ đầu tiên.[10/08/09]
Thông báo về Hội nghị Đập lớn Thế giới.[17/07/09]
Thư chào mừng của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
VNCOLD đã thành công tại cuộc họp Chấp hành ICOLD Sofia (Bulgaria), 6/6/2008
Phó Thủ tướng khai mạc Hội thảo “ASIA 2008.
Tạo miễn phí và cách sử dụng hộp thư @vncold.vn
Website nào về Thủy lợi ở VN được nhiều người đọc nhất?
Giới thiệu tóm tắt về Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam.
Download miễn phí toàn văn các Tiêu chuẩn qui phạm.
Đập tràn ngưỡng răng cưa kiểu “phím piano".
Đập Cửa Đạt
Lời chào mừng
Qu?ng c�o